Jumaat, 29 Januari 2010

LATIHAN PELAJAR TINGKATAN 5 alpha&progresif Tajuk: Sisitem birokrasi Barat dan Nasionalisme di Asia Tenggara

Sila print soalan struktur dan buat latihan tersebut.
Soalan esei buat dalam kertas kajang.
Struktur

1. Pengenalan Sistem Birokrasi Barat telah menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan di Asia Tenggara hingga menyebabkan kebangkitan nasionalisme di kalangan mereka ( ms 8-12 )

a.Nyatakan ciri-ciri umum sistem birokrasi barat yang diperkenalkan di negara- negara Asia Tenggara?

i) ………………………………………………………………....................................

ii) ……………………………………………………………….....................................
(2 markah)

b.Nyatakan perubahan pentadbiran yang dilakukan oleh British di Tanah Melayu.
i. ……………………………………………………………………….................................

ii. ……………………………………………………………………………….......................
( 2 markah)

c.Nyatakan perubahan-perubahan politik yang diperkenalkan oleh Belanda dalam
sistem pemerintahan tradisional tempatan di Indonesia?

i. ……………………………………………………………………….................................

ii. ………………………………………………………………………..................................
(2 markah)

d.Nyatakan sistem pemerintahan di Burma sebelum penjajahan British.

i. …………………………………………………………………………..............................

ii. …………………………………………………………………………...............................
( 2 markah)
e.Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem encomeinda dibenci oleh
Penduduk filipina?

i ...................................................................................................................................
[2 markah][ 10 Markah ]2 Thailand tidak dijajah oleh mana-mana kuasa barat. Birokrasi Barat di Thailand diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn.
(ms 13 - 22)


(a) Jelaskan tiga tindakan Raja Mongkut dalam usahanya meningkatkan tahap kecekapan pentadbiran Thailand.

i. ....……………………………………………………………………………….
ii. ………………………………………………………………………………….
iii. ...............................
(3 markah)

(b) Nyatakan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn.

i. ……………………………………………………………………………….
ii. ……………………………………………………………………………….
(2 markah)

(c) Apakah kesan pelaksanaan pemodenan sistem pentadbiran di Thailand
semasa pentadbiran Raja Chulalongkorn dan Mongkut.

i. ……………………………………………….......……………………………
ii. ..………………………………….......……………………………………….
(2 markah)

(d) Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme di Thailand yang dianggap berbeza dengan negara-negara lain di Asia Tenggara

i. ...…………………………………………………………………………….
ii. ……………………………………………………………………………….
iii. ...............................
(3 markah)


[ 10 Markah ]


ESEI


1 (a) Bagaimanakah sistem pendidikan boleh dianggap faktor penting kebangkitan semangat nasionalisme di Asia Tenggara?
(10 markah)

(b) Terangkan peranan golongan intelektual dalam menaikkan semangat nasionalisme di Asia Tenggara?
(6 markah)

(c ) Bagaimanakah anda boleh berperanan untuk mengukuhkan semangat nasionalisme di sekolah.
[ 4 markah ]


disediakan oleh cikgu Rosli

Tiada ulasan:

Catat Ulasan